Thai massasje Bergen


thai massasje bergen

Thai massasje har en historie som strekker seg flere tusen år tilbake i tid. Det sies visstnok at en buddhistisk munk ved navn Shivago Komarpaj grunnla behandlingsformen for over 2500 år siden. Thaimassasje var nok noe helt annet da det først startet opp, men tankegangen og metodene var nok i stor grad de samme som vi kjenner i dag.  Massasjeformen har sitt utspring fra Ayurveda, en gammel indisk lære. I tillegg er den tydelig inspirert av yoga. Thaimassasje spredte seg raskt utover hele Thailand, mye takket være buddhismen. I løpet av de 2500 årene massasjemetoden har eksistert har den stadig spredt seg til nye områder. I dag har det spredt seg så og si over hele kloden, også i Norge. Og Thai massasje Bergen er ikke noe unntak.

Thaimassasje utføres som tidligere nevnt over hele verden. Mye av grunnen til dette er at man ikke trenger noen formell utdannelse for å kunne praktisere faget. Man vil likevel kunne studere thaimassasje på flere høgskoler eller universiteter. Ofte inngår det da som en del av et fireårig studium. Likevel er det nok mest vanlig at opplæringen skjer som i Thailand. Der lærer man massasjeformen nærmest fra barnsben av, noe som gjør at det nærmest blir en integrert del av kulturen. Kvinner som har vokst opp i Thailand, men senere emigrert til andre land, vil derfor være å anse som skolert i denne formen for massasje. Mer om teoriene i thaimassasje kan du lese her»

Thai massasje Bergen

Du vil finne et stort og variert utvalg dyktige tilbydere av thai massasje Bergen. Flere av disse tilbyr også andre tjenester, enten i form av andre massasjeformer eller behandlinger. Dette kan for eksempel være klassisk massasje, sportsmassasje, samt behandlinger for skader, muskellidelser eller skjønnhetsbehandlinger.

Selv om det stort sett er høy kvalitet på thai massasje Bergen, så er det mange som mener at man må til Thailand for å finne den aller ypperste massasjen. Der finner du et fantastisk stort utvalg av massasjestudioer. Spesielt gjelder dette for de store turiststedene som Pattaya, Phuket og Bangkok. Vi anbefaler alle som ønsker å få utført thaimassasje der nede om å gå på de litt mer eksklusive stedene. Dette er rett og slett for å minske sjansen for at du får tvilsomme tilbud om både det ene og det andre.

For de som bor andre steder i Norge er det greit å vite at det ikke bare er i Bergen man vil kunne få behandling.Byer som for eksempel Oslo,  Drammen, Trondheim og Stavanger har også et meget bra utvalg av massasjestudioer.

Klikk her for å finne beste pris og kvalitet på din behandling»